Nederlands Gereformeerde Kerken

contact

vacant

internet: www.ngk.nl

Akkoord van kerkelijk samenleven (2011)

zie verder de internetpagina’s van de Commissie Kerkrecht en Beroepszaken
http://www.ngk.nl/commissies/ckb/

J. Dekker, Het Akkoord van Kerkelijk Samenleven
getoetst aan de grondbeginselen van het gereformeerde kerkrecht,
toegespitst op de vragen van het kerkverband
(bijvakscriptie TUA 1991)

 

Rapporten

Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten?
Rapport van de Commissie Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten ingesteld door de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Doorn 1998 (2003)