Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. Zij die de opleiding tot predikant volgen

Artikel 9.

Het album van de kerk en het onderzoek naar de geschiktheid

De kerk draagt bijzondere zorg voor de vorming tot het ambt van predikant van degenen die ingeschreven zijn in het album van de kerk.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 13, besluit generale synode, d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.