Van de diensten.

In de Kerken, waar meer bekwame Predikanten zijn, zal men ’t gebruik der propositiën aanstellen, om door zulke oefeningen eenigen tot den Dienst des Woords te bereiden, volgende in deze de orde daarvan, bij deze Synode specialijk gesteld.