Van de diensten.

Niemand zal tot den Dienst des Woords beroepen worden, zonder zich in eene zekere plaats te stellen, ten ware dat hij gezonden worde om hier of daar te prediken in de Gemeente onder het Kruis, of anderszins om Kerken te vergaderen.