Stichting ‘Prof. Detmer Deddens Kerkrecht Centrum’

De Stichting ‘Prof. Detmer Deddens Kerkrecht Centrum’ is verbonden aan de Theologische Universiteit sinds 2002.
Haar statuten geven in artikel 2 inzicht in haar doelstellingen:

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de studie en de kennis van het kerkrecht, inzonderheid van het gereformeerde kerkrecht.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
◆ het inrichten en instandhouden van een Prof. Detmer Deddens Kerkrecht Centrum — waarin de door de oprichters van de stichting aan de stichting geschonken boeken en documentatie, zijn ondergebracht — in de daartoe met de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Broederweg 15 te Kampen overeengekomen afgesloten ruimte in het ‘Linneweeversgildehuys’, naast de Dr. R.J. Dam-kamer;
◆ het beheren, toegankelijk maken, aanvullen en up to date houden van de onder a. genoemde collectie in het Centrum;
◆ het bekendheid geven aan het bestaan en de doelstelling van het Centrum;
◆ het verlenen van een financiële bijdrage voor het onderzoek ten behoeve van een te publiceren studie op het gebied van het gereformeerde kerkrecht die de kennis daarvan verdiept;
◆ hetgeen overigens van belang is te achten voor de kennis van het gereformeerde kerkrecht en voor de praktijk van het leven en samenleven van de gereformeerde kerken in binnen- en buitenland.

Giften en legaten voor de Deddens-stichting zijn krachtens haar ANBI-status fiscaal aftrekbaar.