Bron:
Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013), Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2013, aangevuld via www.pkn.nl.De overgangsbepalingen zijn opgenomen bij de editie 2004 van deze kerkorde.

Jaar: 2013