Ordinantie 9 De geestelijke vorming

 

II. Vorming, toerusting en catechese

Artikel 2.

Vorming en toerusting

De kerkenraad nodigt, vanwege de roeping van de gemeente om leerling te blijven op de weg van haar Heer, de leden van de gemeente uit om deel te nemen aan vormings- en toerustingswerk met het oog op hun geestelijke groei en het vervullen van de taken van gemeente en kerk.