Ordinantie 8 De missionaire, diaconale en pastorale arbeid van de gemeente

 

Artikel 2.

De missionaire arbeid

De missionaire arbeid in eigen omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt Jezus Christus met woord en daad te belijden, als ook in de missionaire arbeid die door de betreffende organen van bijstand wordt verricht.