Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 3.

Ambtelijke vergaderingen

Lid
2

De ambtsdragers handelen in ambtelijke vergaderingen zonder last of ruggespraak.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-3 titel en lid 2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.