Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

IV. Pastorale arbeid

Artikel 10.

Pastorale arbeid

De kerk geeft in haar pastorale arbeid in Nederland en daarbuiten gehoor aan haar roeping tot herderlijke zorg. Zij is in het bijzonder verantwoordelijk voor het categoriale pastoraat, zoals het pastoraat in gezondheidszorg, koopvaardij, krijgsmacht en justitiële inrichtingen.