Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Slotbepalingen

No.
297

De generale synode is bevoegd nieuwe overgangsbepalingen bij de ordinanties vast te stellen langs de weg van art. XVII van de kerkorde.