Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

V. Andere wegen tot het ambt van predikant

Artikel 13.

Zij die de theologische wetenschappelijke opleiding elders begonnen zijn

Lid
3

De in lid 1 bedoelde verandering van opleidingsinstituut dient in de regel ten minste twee jaar voor het te verwachten tijdstip van het met goed gevolg afronden van de opleiding tot predikant te hebben plaatsgevonden.