Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

V. Andere wegen tot het ambt van predikant

Artikel 13.

Zij die de theologische wetenschappelijke opleiding elders begonnen zijn

Lid
2

De raad van toezicht voor het theologisch wetenschappelijk onderwijs bepaalt, gehoord de hoogleraren en docenten van de instelling waar de theologische opleiding wordt voortgezet, in hoeverre de reeds bereikte studieresultaten gelding kunnen behouden.