Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Bron:
Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland vastgesteld door de generale synode van Assen (1957) met de door volgende synoden daarin aangebrachte wijzigingen, aangevuld met uitvoeringsbepalingen, Uitgave 2001 (Kampen: Uitgeverij Kok)

Jaar: 2001