Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VII. Beheer en burgerrechtelijke aangelegenheden

Artikel 99

Lid
6

Waar wijkkerkenraden zijn ingesteld is in de voorgaande leden met de kerkenraad de kerkenraad voor algemene zaken bedoeld.