Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

IV. Herderlijke zorg

Artikel 85

Indien zij die naar een andere gemeente vertrekken, bijstand ontvangen van diakenen, zullen dezen op vertrouwelijke wijze de diakenen van die gemeente daarover inlichten, en, zo de omstandigheden daartoe nopen en het onderling overleg daartoe leidt, hetzij voorgoed hetzij voor een bepaalde periode verdere bijstand verlenen.