Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

IV. Herderlijke zorg

Artikel 84

De namen van hen die gedoopt zijn, die belijdenis des geloofs afgelegd hebben, die na afsnijding weder in de gemeente zijn opgenomen, die met attestatie uit een andere gemeente zijn overgekomen, alsook van hen die uit een andere dan Gereformeerde Kerk in de gemeente zijn opgenomen, zullen met nadere bijzonderheden in daarvoor aangelegde registers zorgvuldig worden opgetekend.