Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

IV. Herderlijke zorg

Artikel 83

De kerken zullen elkaar schriftelijk bericht geven over de verhuizing van haar leden. Wanneer geen attestatie wordt ingeleverd, heeft de kerk van de nieuwe woonplaats tot taak die inlevering na te streven en vallen betrokkenen ook overigens onder haar zorg.