Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

c. De dienst der sacramenten

Artikel 74

Lid
1

Ten aanzien van degenen die uit een andere dan een Gereformeerde Kerk in de gemeente opgenomen worden, zal de doop slechts erkenning vinden, indien komt vast te staan dat deze in of vanwege een christelijke kerk of een kring van christenen, door een aldaar bevoegd geacht persoon, in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes bediend werd.