Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

b. Dienst des Woords

Artikel 71

Lid
2

Op de dag des Heren zal zoveel mogelijk in één van de kerkdiensten het Woord worden bediend door ontvouwing van de christelijke leer, gelijk zij uit de Heilige Schrift is samengevat in de Heidelbergse Catechismus.