Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

a. Algemene bepalingen

Artikel 70

Lid
1

Op de dag des Heren zal de kerkenraad de gemeente zo mogelijk tweemaal, doch ten minste eenmaal in kerkdiensten samenroepen en voorts ten minste eenmaal op het Kerstfeest, de Goede Vrijdag en de Hemelvaartsdag.