Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

a. Algemene bepalingen

Artikel 69

Lid
4

In de overige gevallen zal de leiding berusten bij een ambtsdrager of een ander, naar het oordeel van de kerkenraad geschikt, lid der gemeente en zal een naar het oordeel van de kerkenraad geschikte preek worden gelezen.