Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

II. Kerkdiensten

a. Algemene bepalingen

Artikel 69

Lid
2

Indien een proponent voorgaat, zal de leiding bij hem berusten, met dien verstande dat hij zich onthouden zal van alle verrichtingen welke een ambtelijk karakter dragen.