Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 34

Lid
3

Zij zal een regeling maken voor haar werkzaamheden, waarin onder meer voorzieningen worden getroffen voor de archieven en het toezicht op en de controle van alle financiële handelingen door of namens haar uitgevoerd.