Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32a

Lid
2

De voorzitter van het generale deputaatschap voor appèlzaken is beveogd tot het treffen van een spoedvoorziening in het geval dat revisie wordt verzocht, dan wel van een revisiebesluit appèl is ingesteld bij de generale synode.