Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

Lid
7

Van een door de generale synode genomen revisiebesluit kan in appèl worden gegaan bij de eerstvolgende generale synode, waarbij het in lid 1 gestelde van overeenkomstige  toepassing is.