Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

Lid
6

In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel bestaat bij bezwaren tegen een leer van een dienaar des Woords voor een ieder de mogelijkheid van appèl op de generale synode van het door de particuliere synode in appèl genomen besluit.