Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

Lid
4

De particuliere synode is verplicht de door de generale synode vastgestelde bepalingen omtrent de instelling en werkwijze van het particuliere deputaatschap voor appèlzaken in acht te nemen.