Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 32

Lid
2

Van een door een particuliere synode genomen revisiebesluit kan in appèl worden gegaan bij de generale synode, waarbij het in lid 1 gestelde van overeenkomstige toepassing is.