Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 31

Lid
4

De uitvoering van het besluit waarvan revisie wordt verzocht, wordt door indiening van het revisieverzoek niet opgeschort. Een vergadering heeft wel het recht de uitvoering van een door haar genomen besluit op te schorten.