Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 31

Lid
3

Degenen die een verzoek tot revisie indienen, zijn verplicht daarbij de door de generale synode vastgestelde bepalingen aangaande vorm en termijn van dat revisieverzoek in acht te nemen.