Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 28

Lid
2

Hetzelfde gezag dat de classis heeft over de kerkenraad, heeft de particuliere synode over de classis en de generale synode over de particuliere synode.