Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 27

Lid
3

Van deze gewone vergaderingen worden onderscheiden de synoden waarop het in artikel 66 bepaalde van toepassing is, die een bijzonder karakter dragen.