Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

III. De opleiding tot de dienst des Woords

Artikel 20

Lid
2

Voor de verzorging van deze Universiteit zal de generale synode een aantal deputaten benoemen en wel één uit elk van de in haar bijeenkomende particuliere synoden in Nederland, zulks op voordracht van deze synoden. Zij worden curatoren genoemd.