Hoofdstuk 4

Het vermaan en de tucht van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 108

Maatregelen van tucht zullen niet genomen worden zonder voorafgaand grondig onderzoek en niet dan nadat de beschuldigde gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.