Hoofdstuk 4

Het vermaan en de tucht van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 104

Het vermaan en de tucht, welke door de kerkenraad geoefend worden, laten onaangetast de roeping die op alle leden der gemeente rust om op elkander in broederlijke liefde toe te zien en zo nodig elkander te vermanen en zulk een vermaan ter harte te nemen.