Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

VII. Beheer en burgerrechtelijke aangelegenheden

Artikel 100

Lid
2

De rechtspersoon wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd, hetzij door de preses en de scriba van de vergadering, hetzij door de preses en de scriba van de door de vergadering terzake benoemde deputaten.