Inleiding

Artikel 1

Tot de Gereformeerde Kerken in Nederland worden ook gerekend de kerken, samenkomende in de “Synode der altreformierte Kirche in Niedersachsen” (welke naam 26 mei 1970 werd veranderd in “Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen”), welke gevormd wordt door de classis Bentheim en de classis Oost-Friesland. Deze synode heeft onder bepaalde beperkingen de rechten van een particuliere synode. Een en ander is nader omschreven in de door de generale synode vastgestelde Regeling (Utrecht 1959, acta art. 104).