Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

bij Artikel
31

Hoger beroep tegen enige uitspraak ener kerkelijke vergadering moet vóór de eerstvolgende samenkomst der meerdere vergadering, waarop men zich beroept, geschieden, met kennisgeving aan de scriba der vergadering, door welker besluit men zich bezwaard acht. Bij elke uitspraak moet hiervan worden kennis gegeven aan de belanghebbenden.

Dordrecht 1893, art. 185

In de beslissingen over gevallen waarin van het recht van appèl kennelijk misbruik is gemaakt, zal niet met een eenvoudige afwijzing van het ingesteld appèl worden volstaan, doch daaraan steeds worden toegevoegd een ernstige vermaning en bestraffing vanwege dat misbruik.

Sneek 1939, art. 133