Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Bron:
Acta van de Generale Synode van Assen 1957 en 1958 van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Assen van 27 augustus 1957 — 10 oktober 1957, van 14 april 1958 — 7 mei 1958, en te Utrecht op 26 juni 1958 (Kampen: J.H. Kok N.V., [1958])[De artikelen zijn overgenomen uit de acta en doorgenummerd. De artikelaanduiding in de acta is tussen [ ] aangegeven.]

Jaar: 1957