Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling II

Van hen, die geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt van Woord en Sacrament

C. Van de taak der diakenen.

Zij voorzien naar mogelijkheden in de maatschappelijke noden van die doopleden, leden en gastleden van de gemeente en van anderen, die daarvoor naar het oordeel van diakenen in aanmerking komen.