Van den lijckpredicken is besloten datmense met grooter voorsichticheijt, soeckende d’ opbouwinghe der Kercke, daerse ingheuoert sijn afsette, daerse niet ingheuoert en sijn niet in en voere, om de periculen der superstitie die daer wt comen te vermijden.

T’ luijen der clocken omtrent de begraeffenisse der dooden achten wij dat allesins afgheset behoort te worden.