De versamelinghe heeft besloten datmen eenerleij Catechismum in allen Kercken der Prouincie houden sal.

Ten anderden dat dit sal wesen de Heidelbersche [sic] Catechismus.

Ten derden datmen desen Catechismum alleen opentlicken sal leeren, ende dat de Dienaers in het besonder t’ cort Ondersoeck den sommighen voorhouden mueghen.