Het toezicht op de Dienaren des Woords door de kerkelijke vergaderingen
(Volgens bepalingen van de Kerken der Calvinistische Reformatie in Nederland)
Sneek
Firma B. Weissenbach & Zoon
1954

Rede uitgesproken bij de overdracht van het Rectoraat aan de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn, op 16 September 1954