|5|

 

Inhoud

 

Inleiding — 7

Hoofdstuk I. Apostolische traditie — 20

Apostoliciteit 20, De vorming van de canon der nieuwtestamentische geschriften 22, Schrift en traditie 25, Apostolische traditie 27, Traditie en apostelschap 46, Het apostelschap 47, Opzieners en oudsten 61, Apostolische successie 66, Episcopaat en successie in de kritiek der Reformatie 76, Depositum fidei 92.

Hoofdstuk II. Episcopaat en reformatorische ambtsbeschouwing — 102

Vocatie 104, Ordinatie 107, Prefiguraties 118, Representatie van de Vader en de Zoon 119, Representatie van de eenheid der kerk, lokaal en universeel 123, Apostolisch leerambt 127, Charisma en instituut 130, Presbyteriaat 132, Diaconaat 134, Verhouding tussen bisschop, presbyter en diaken 137, Het episcopaat in later tijd 141, Het apostolisch ambt en de Reformatie 157, Kerkelijke discipline en jurisdictie der burgerlijke overheid 175, Kerkelijke discipline en heilig avondmaal 179, De hervormde ouderling en het apostolisch ambt 183, Calvijn: vader van de presbyteriale kerkstructuur? 190

Besluit — 212

Reformatorische bijdrage aan het oecumenisch beraad 212

Index van namen — 223 [niet opgenomen]