Qui pertinaciter Consistorii admonitiones reiecerit, à Coenae communione suspendetur, quod si ita suspensus post iteratus admonitiones, nullum poenitentiae signum dederit, hic erit ad excommunicationem progressus.

Soo wie hartneckelijck die vermaninghen der Consistorie verwerpen sal, dien salmen vander ghemeynschap des Nachtmaels afhouden1), ende afghehouden zijnde, ist dat hy nae vele2 vermaninghen geen teecken van berou en bewijst, soo sal dit den voortgangh zijn tot der uytsluytinghe.


1) C. heeft hier en vervolgens voor afhouden doorgaans ophouden.
2) Bij C. staat hiervoor: seeckere.