Admonebuntur quoque ministri Belgici qui ab hoc coetu absunt, vt in eandem subscriptionem consentiant.
Idem et ab aliis omnibus praestabitur, qui in posterum ad ministerium verbi vocabuntur, antequem ministerium exercere incipiant
.

Men sal oock de Nederlantsche Kercken-Dienaers die in dese versamelinghe niet en zijn, vermanen, dat sy in die selve onderschrijvinghe bewillighen: T’ selve salmen oock allen anderen doen1), die van nu voortaen, tot den dienst des Woorts beroepen sullen worden, eer sy in haren dienst treden.


1) De laatste zeven woorden zijn bij C.: sulcks sall oock van allen anderen ghedaan werden; en evenzoo bij J.: Das soll auch also von allen andern Dhienern .... volnbracht vnd gehalten werden.