Van den Diensten

Der Ouderlinghen ampt is, behalven tghene dat boven gheseijt is hen met den Dienaren des Woordts ghemeijn te zijn, opsicht te hebben dat de Dienaren mitgaders hare andere mithulpers ende Diaconen haer ampt ghetrouwelick bedienen, ende wanneer het gaet teghen het houden des Avondtmaels des Heeren, de ghene die haer tot tselve begheven hebben te gaen besoecken, op datse haer te beter daer toe bereijden.