L.S.

Daar de vraag, wat de beste wijze is, waarop de verkiezing tot het ambt in Christus’ gemeente moet geregeld worden, in vele Kerken de aandacht trekt en hier en daar tot moeilijkheden aanleiding geeft, meende schrijver dezes het vriendelijk verzoek om de artikelen, die hij over dit onderwerp in „De Friesche Kerkbode” schreef, in brochure-vorm voor het grootere publiek verkrijgbaar te stellen, niet te moeten afwijzen.

Dr. H.H. Kuyper

Amsterdam, 12 Juni 1900.