Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

II. Verband met andere kerken

Artikel 3.

Oecumenische arbeid

Lid
2

De samenwerking met andere kerken krijgt waar mogelijk vorm door deelname in oecumenische organisaties. Tot de bedoelde organisaties behoren in elk geval:
− de Raad van Kerken in Nederland en de Wereldraad van Kerken,
− de Wereldbond van Gereformeerde Kerken en de Lutherse Wereld Federatie en
− de Kerkengemeenschap van Leuenberg.